Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Ta kontakt for økonomisk veiledning.

Grensen, 0159, Oslo

Lånesøknader

lånesøknadDet er i dag mange selskaper som tilbyr ulike former for både lån og kredittkort. Spesielt er såkalte lån uten sikkerhet, eller bare forbrukslån, noe som er blitt mer populært de siste årene. Det er enkle lån som utbetales uten at lånesummen har noe spesifisert bruk, og man trenger heller ikke sette pant i hus eller bil for å få et slikt lån. Det er også begynt å bli vanlig praksis at slike lån kan utstedes uten at noe fysiske papirer trenger å underskrives. Gjeldspapirer underskrives med BankID, og alle søknadsopplysninger sendes elektronisk. I enkelte tilfeller kan slike lån utbetales i løpet av bare noen få timer.

Med en slik rask prosess er det satt visse krav til hva en tilbyder av kredittkort eller lån må sjekke hos en person som sender inn en søknad. Det er for å hindre misbruk og at personer og mindreårige ikke skal kunne ta opp lån. Hvilke reguleringer det er, og hva krav som stilles til søknader får du en innføring i i denne artikkelen.

Sjekk av personlig info

For å kunne ta opp lån på egenhånd i dag må man være myndig, og dermed være fylt minst 18 år. Men selv om man er av gyldig alder er ikke det noe garanti for at man kan klare å skaffe seg ett kredittkort eller lån. Det er nemlig et krav fra myndighetene at alle som blir gitt kreditt i noen form skal sjekkes for tilbakebetalingsevne. Problematikken rundt manglende tilbakebetaling fra kunder og hva det kan føre til, fikk vi et godt eksempel på i det som ble starten på finanskrisen i USA, 2007. I det som ble kjent som “Subprime mortage crisis” lånte bankene i lengre tid ut penger til mennesker som ikke kunne tilbakebetale lånene sine når eiendomsmarkedet falt. Det førte til store utestående tap for flere banker hvor noen endte opp konkurs, mens andre måtte få statlige innskudd av penger for å overleve.

Inntekt og kredittsjekk

For å sjekke betalingsevnen til søkere i dag, må du derfor som regel sende inn en kopi av lønnslipper og selvangivelse for å dokumentere inntekter du har. Du må også godkjenne at det vil bli foretatt en kredittsjekk av deg når du sender inn en søknad. En slik sjekk vil se om du har noen utestående betalingsanmerkninger fra tidligere ubetalte regninger. Har du det vil sannsynligheten for å kunne skaffe deg kreditt falle betraktelig, og i de fleste tilfeller vil det være nær sagt umulig å få inntil det er ordnet. Det å ikke gi lån til de med betalingsanmerkninger og stor utestående gjeld, vil ikke bare beskytte banker og andre lånetilbydere, men det er også noe som forhindrer at mennesker i en vanskelig situasjon ikke ender opp med enda større problemer.

Hvor god rente du får på et lån vil som regel også gjenspeile hvilken risiko en utlåner tror han tar med å låne ut pengene. En lavere rente peker på liten risiko for problemer med tilbakebetaling, mens en høyere rente vil som regel peke på en noe dårligere økonomi, og dermed økt sjanse for at lånet ikke blir betalt tilbake.