Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Ta kontakt for økonomisk veiledning.

Grensen, 0159, Oslo

Dagens lånemarked

Dagens lånemarked har vokst til å bli en stor jungel av forskjellige kunder og lånetilbydere. Kunden ønsker som oftest forbrukslånet utbetalt på dagen, og bankene ønsker selvfølgelig på sin side å forsikre seg om at kunden er en sikker betaler. Økende mislighold av gjeld blant norske forbrukere har derfor ført til streng dokumentasjonskontroll før utbetaling av lånet finner sted.

Søknadsprosess

Som regel er den første delen av søknadsprosessen veldig enkel: Du sender inn personlig informasjon om deg selv og din økonomiske situasjon for vurdering. Hvis banken finner opplysningene interessante sendes det et lånetilbud til kunden. Når tilbudet er akseptert blir kunden bedt om å dokumentere opplysningene som er sendt inn. Selv om dette kanskje fremstår som en tidkrevende og tung prosess, er dette som oftest gjort på noen få minutter.

Kan gjøres mer smidig

Noen banker skiller imidlertid mellom forskjellige lånesøknader, og lar noen av lånekundene få utbetalt sitt forbrukslån på dagen uten krav til ytterligere dokumentasjon. Dette gjør selvfølgelig prosessen langt raskere og mer smidig enn tilfellene hvor kunden må dokumentere opplysningene som er sendt inn. Kunder som blir fritatt for dokumentasjonskravene kan som regel få utbetalt lånet på bare noen minutter. Årsaken til at enkelte kunder blir fritatt for å dokumentere sine inntektsopplysninger, er simpelthen at lånebeløpet vurderes til lite risikabelt kombinert med at kunden har meget god historikk hos kredittvurderingsselskapene.