Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Ta kontakt for økonomisk veiledning.

Grensen, 0159, Oslo

Garantier

Vi tenker at det å sette penger i banken er noe av det tryggeste man kan gjøre. Men som blant annet finanskrisen i USA viste, kan i noen tilfeller selv banker gå konkurs. Hva skjer da med innskudd og andre verdier som er plassert i selskapene som går under? Heldigvis er vi godt dekket gjennom noe som heter Bankenes Sikringsfond i Norge. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan det fungerer.

Sikret for to millioner

Bankens garantifondFor å kunne drifte en lovlig bank eller filial av en utenlandsk bank i Norge må man ha gyldig konsesjon fra Finanstilsynet. Krav for å kunne få det er blant annet at man er medlem av den norske organisasjonen Bankenes Sikringsfond. Det betyr at om banken ikke klarer å opprettholde sine økonomiske forpliktelser, og havner under offentlig administrasjon og konkursbegjæring, vil kunder ha innskuddene sine sikret for opptil to millioner norske kroner. Tilbakebetalingen er også satt til å skje minst en uke etter Finanstilsynet har klargjort at banken selv ikke kan tilbakebetale skyldige beløp, og bankens verdier har status som konkursbo.

Grensen som er satt på to millioner kroner vil være gjeldende uavhengig om du har flere kontoer hos samme bank, eller ulike kontoer fordelt på flere banker.

Mer informasjon? Det finner du hos bankenessikringsfond.no.

Norske banker i utlandet

Er du kunde og har plassert penger hos en norsk bank gjennom en filial som er i utlandet, kan reglene variere noe. Og beløpet en har dekket skulle banken gå konkurs kan derfor også være forskjellig. Alle banker har imidlertid opplysningsplikt om hvordan deres garantier fungerer, så er du usikker på hvilken garanti du har, og hva den dekker, kan du uten problem be om den informasjonen fra banken din.

Du kan se de ulike medlemsbankene til sikringsfondet ved å besøke hjemmesiden til fondet her.

Diskusjon om bankgarantier i EU

Det har i de siste årene med regelmessige mellomrom vært en stor diskusjon rundt bankgarantien for innskudd i EU og Norge. Det er nemlig utarbeidet egne direktiver for en innskuddsgaranti som skal gjelde for hele EØS og EU. Den dekte summen ligger betydelig under den gjeldende norske grensen på to millioner, og er på 100 000 EUR. Det tilsvarer med dagens vekslingskurs rundt 865 000 kr.

Det er fortsatt ikke noe direkte avklaring på hva som skjer, og diskusjonen har gått fram og tilbake. Flere politiske organisasjoner har ønsket at Norge skal legge inn veto på vedtaket, og gå hardt ut for å kjempe mot kuttet i innskuddsgarantien. Men foreløbig ser det ut som at taket på 100 000 euro også vil gjelde for Norge, med en lengre overgangsperiode som varer fram til 2018.