Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Ta kontakt for økonomisk veiledning.

Grensen, 0159, Oslo

Forhåndsregler

forhandsregler finans

Som en videre oppfølgning fra artikkelen om hvordan Finanstilsynet fungerer, vil vi i denne artikkelen gi ett sammendrag av hvilke markedsadvarsler og forholdsregler tilsynet har utviklet om du skulle bli kontaktet av såkalte investeringsrådgivere, eller får tilbud om kreditt og lån.

Mange tilbud og aktører

I det internasjonale markedet vi har i dag, er det ikke uvanlig å få tilbud om alt fra aksjefond til investeringer i utlandet gjennom både utenlandske så vel som norske operatører. Men som forbruker bør du være observant på at alle som skal tilby finanstjenester i Norge må være registrert hos Finanstilsynet. Om de ikke er det, er sjansen for at det enten er en useriøs aktør, eller et rent svindelforsøk høy. Utenlandske aktører, så lenge de har tillatelse fra ande EØS-land, kan i utgangspunktet fritt tilby tjenester i Norge, men de må også kontakte Finanstilsynet om dette på forhånd.

Det er dessverre mange operatører i dag som tilbyr tjenester uten de riktige tillatelsene. Får du et tilbud fra et selskap du ikke kjenner til, bør du derfor være ekstra oppmerksom og dobbelsjekke at det er et legitimt selskap. Føre var prinsippet gjelder absolutt i slike tilfeller. Enkelte kjennetegn går igjen hos selskaper som driver useriøst. Får du for eksempel en forespørsel helt uoppfordret uten at du har gitt ut noen opplysninger om at du er interessert i tilbud, samt at potensielle investeringer blir framlagt som helt uten risiko, men med stor sjanse for fortjeneste, er det klare tegn på at du bør styre unna. Det samme om du er i kontakt med en pågående selger som ønsker en rask avgjørelse. Blir du tilbudt lån eller kredittkort fra norske selskaper, bør du også gjøre en sjekk på at de er lisensiert fra Finanstilsynet. Gjør også et raskt nettsøk på selskaper du kommer i kontakt med. Du kan ofte på den måten få et klart bilde av hva for et selskap det er.

Viktige ting å tenke på

For å gjøre kommunikasjon enklere med selskaper, vil vi her gi deg noen punkter du alltid bør ha vært gjennom før du inngår en avtale:

  1. Undersøk selskapet. Det kan være fort gjort å få et profesjonelt inntrykk at et firma når du snakker med en representant på telefon eller e-post. Men uansett hva de tilbyr bør du bruke tid på å gjøre en rask sjekk av selskapet, og se at alle opplysningene du er gitt stemmer.
  2. Jo bedre et tilbud høres ut, jo mer sannsynlig er det at ikke alt er som det skal. Høres det for godt ut til å være sant, er det ofte det.
  3. Aldri inngå i en avtale før du har fått tilsendt all informasjon skriftlig. På den måten sørger du for at du er innforstått med alle vilkår og betingelser.
  4. Ikke kun bruk en hjemmeside som bekreftelse på at du har med et legitimt selskap å gjøre. Sjekk med en uavhengig tredjepart som Finanstilsynet eller Forbrukerombudet.
  5. Du bør aldri sende penger eller oppgi sensitive opplysninger som bankdetaljer over telefon eller direkte på e-post uoppfordret. Får du en slik forespørsel bør du har fullstendig klarhet i hva opplysningene skal brukes til, og aldri oppgi informasjon som gjør at andre kan fullføre transaksjoner uten din tillatelse.

Et siste punkt vi velger å ta med, og som går på kreditt og lån, er at alle forbrukere burde benytte seg av lånekalkulator på nett for å tilrettelegge, planlegge og i det hele tatt få en forutsigbar nedbetalingsplan for fremtiden.