Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Ta kontakt for økonomisk veiledning.

Grensen, 0159, Oslo

Finansforbrukernes kontroll og tilsyn

Header ffkt

Her på Finansforbrukerens kontroll og tilsyn vil vi gi deg som leser en innføring i de forskjellige instansene som er med på å regulere de finansielle systemene i Norge. I tillegg til det vil vi også ha andre artikler som ser nærmere på ulike relaterte temaer.

Som største overordnede instans for reguleringer innen finans i Norge finner vi Finanstilsynet. I denne artikkelen skal vi se hvordan de er bygget opp og hva de har som ansvarsoppgave.

Stabilitet og tillit

Finanstilsynet i seg selv fungerer som en selvstendig organisasjon, og drives basert på lover og regler som kommer fra både Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet. De sørger også for at internasjonale standarder for økonomiske og finansielle tilsyn blir fulgt. De samarbeider derfor tett med den Europeiske Union gjennom EØS-samarbeidet.

De overordnede oppgavene og målene som Finanstilsynet arbeider etter, er å bidra til stabilitet og ordnede forhold i de finansielle markedene. De skal også sørge for at det er god tillit mellom forbrukere og de utøvende finansielle institusjonene som banker og forsikringsselskap. Det gjøres gjennom regelmessige sjekker av driften til slike selskaper, og sørge for at alle avtaler og tjenester tilbudt blir opprettholdt og fulgt på en tilstrekkelig god måte. Finanstilsynet vil også kunne fungere som en problemløsende instans dersom tvister skulle oppstå, og har lagt opp standarder som alle selskaper må følge. Det å sørge for at norske selskaper kan konkurrere på lik linje med andre land internasjonalt, er også en viktig ansvarsoppgave.

Egne årlige rapporter

Siden 1994 har Finanstilsynet utarbeidet egne analyser og vurdering som går på den internasjonale finansielle utviklingen. Siden 2002 har flere av disse rapportene blitt publisert for offentligheten, og hvert år publiserer tilsynet sitt syn på utviklingen i finansmarkedene. Rapportene finner du her. “Tilstanden i finansmarkedet”, som nylig har skiftet navn til “Finansielt Utsyn” publiseres vanligvis på begynnelsen av året, mens “Finansielt utsyn” normalt publiseres i løpet av høsten.

Rapportene forsøker å analysere potensielle årsaker og underliggende situasjoner som kan forstyrre stabiliteten til finansmarkedene i både Norge og i utlandet. Det er viktig arbeid for å kunne utføre tilsynet med banker og andre finansielle institusjoner på en ordentlig måte. Spesielt er det å kunne forutse situasjoner som kan forårsake likviditetsproblemer for banker et viktig område. Et område som er blitt enda mer viktig i etterdønningene av finanskrisen i 2008.

Finansportalen

En annen tjeneste som faller under Finanstilsynets paraply er nettstedet Finansportalen.no. Det er en side som vil sammenligne flere ulike tilbud fra selskaper innenfor banktjenester som boliglån, kredittkort og smålån. I tillegg får du en sammenligning innenfor ulike investeringer som obligasjonsfond og aksjefond samt en innføring i risiko og avkastning.

Andre gode nettsider og tjenester innen økonomi: